HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93

VÕ LÂM HUYẾT CHIẾN

VÕ LÂM HUYẾT CHIẾN 

Nơi bất phân Chính Tà, đẳng cấp, trường phái, bước chân vào chiến trường này.

Tất cả đều mang cùng một hình dạng, cùng chiến đấu hết mình trong khoảng thời gian qui định vì mục đích.

Trở thành người chiến thắng cuối cùng của chiến trận cùng Yulgang Hiệp Khách!

heartĐiều kiện tham gia 

enlightenedLevel 80 trở lên.

enlightenedKênh 6 : Hoạt động

heartCách thức tham gia

enlightenedVào các giờ diễn ra Võ Lâm Huyết Chiến, đến gặp NPC Huyết Trung Hiền tại Map Thị Trường Tiền Bạc, chọn tham gia vào Võ Lâm Huyết Chiến.

enlightened21h30 đến gặp NPC Huyết Trung Hiền tại Map Thị Trường Tiền Bạc.

enlightened21h40 Bắt đầu trận chiến.

- 21h42 Bắt đầu rớt ngẫu nhiên pill VLHC lần 1

- 21h44 Bắt đầu rớt ngẫu nhiên pill VLHC lần 2

enlightened21h50 Kết thúc trận chiến.

- Nếu 2 người sống sót trở lên (Thua) đưa về Thị Trường Tiền Bạc

- Nếu 1 người sống sẽ cho vào đánh Tây Long Thiên.

enlightened21h55 Kết thúc đánh Tây Long Thiên.

- Giết được Tây Long Thiên thật sẽ chiến thắng.

heartPhần thưởng tham gia

 enlightenedKhi mới vào trận nhận : 2 Vật Chứng Võ Hiệp.

 enlightenedGiết 1 người chơi nhận : 1 Vật Chứng Võ Hiệp.

enlightenedGiết NPC thì nhận được pill VLHC.

enlightenedGiết tây long thiên thật

- Tất cả khí công : +3

- Kinh nghiệm tăng : 20%

- Công lực tăng : 60

- Phòng thủ tăng : 60

- Thời hạn 3 ngày.

heartGhi chú: 

 enlightenedVật Chứng Võ Hiệp dùng để đổi phần thưởng ở NPC Huyết Trung Hiền trong map Thị Trường Tiền Bạc

  + Võ Huân (ngẫu nhiên : 100 ~ 100.000)

  + Tiền Vàng (ngẫu nhiên : 100k ~ 100m).

  + Điểm kinh nghiệm (ngẫu nhiên : theo level hiện tại)

 

 

1
Bạn cần hỗ trợ?