HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93

TÍNH NĂNG ĐỔI THẺ VÕ HUÂN

ĐỔI THẺ VÕ HUÂN

Gặp NPC : Trưởng Lão Võ Sỹ ở Huyền Bột.

Yêu Cầu :

- Thăng Chức 3 :

Cần : 1800 Võ Huân + 1m gold = Thẻ Võ Huân 1000.

- Thăng Chức 4 :

Cần : 1600 Võ Huân + 1m gold = Thẻ Võ Huân 1000.

- Thăng Chức 5 :

Cần : 1400 Võ Huân + 1m gold = Thẻ Võ Huân 1000.

Lưu Ý :

1 ngày đổi tối đa được 3 thẻ võ huân.

1
Bạn cần hỗ trợ?