HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93

THỨC TỈNH TỨ LINH

I: Tứ Linh Tương Khắc

Bạn có thể đánh thức sức mạnh của tứ linh bằng việc thức tỉnh sức mạnh của các vị thần:

Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long của vũ khí hoặc áo

Sức mạnh của các vị thần sẽ tương khắc lẫn nhau: 

Huyền Vũ > Chu Tước > Bạch Hổ > Thanh LongHuyền Vũ

Và tất nhiên là trang bị đã đánh thức tứ linh sẽ mạnh hơn trang bị thường

 

II: Tứ Linh Không Tương Khắc

Nếu sức mạnh của tứ linh không tương khắc lẫn nhau thì sẽ không có gì xảy ra!

(Chu Tước vs Thanh Long hoặc Bạch Hổ vs Huyền Vũ)

*Biểu đồ về mối quan hệ tứ linh

III: Tác Dụng Khi PK

Sức mạnh của tứ linh chỉ áp dụng khi PVP.

Sức mạnh sẽ được so sánh khi tấn công:

Khi tấn công sử dụng sức mạnh tứ linh của vũ khí.

Sử dụng sức mạnh tứ linh của áo để khắc chế.

Dựa mà việc so sánh sức mạnh của tứ linh để biết sức mạnh tăng hay giảm

Trường hợp 2 tứ linh giống nhau thì sẽ dựa vào giai đoạn thức tỉnh để so sánh (Soul)

Nếu tứ linh của đối phương lớn hơn : Sát thuơng tăng lên

Nếu tứ linh mình nhỏ hơn : Sát thuơng giảm xuống

IV: Hiệu Ứng Tứ Linh

* Sau khi thức tỉnh tứ linh sẽ có hiệu ứng kèm theo

Vũ khí:

Trang bị:

V: Đánh Thức Tứ Linh:

undefined hình 2

Các linh hồn tứ linh có thể mua từ webshop hoặc thông qua các tính năng trong game.

VI: Thay Đổi Tứ Linh:

Mua linh hồn thạch (bạn muốn) và yêu hoa võ phù (bạn muốn)

Phải mang vũ khí trên người

Sử dụng Yêu hóa võ phù trong túi đồ là chuyển

 

1
Bạn cần hỗ trợ?