HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93

THỬ TÀI ĐAO KIẾM TIẾU

Thời Gian : Sau bảo trì 20/10/2022

Kết Thúc: Bảo trì 27/10/2022

Điều Kiện Tham Gia:

Vật phẩm hoặc trang bị đã full 4 dòng, Giáp 2 dòng.

⭐️Cường hóa +7 thất bại : Rương Thiết Ngân

⭐️Cường hóa +8 thất bại : Rương Thanh Ngân

⭐️Cường hóa +9 thất bại : Rương Kim Ngân

⭐️Cường hóa +10 thất bại : Rương Thiên Ngân

Phần Thưởng Sự Kiện

⭐️Rương Thiết Ngân : ngẫu nhiên

PVP 10% - Võ huân 100

⭐️Rương Thanh Ngân : ngẫu nhiên

PVP 10%, PVP 15%

Võ huân 200, Võ huân 500

Long châu

⭐️Rương Kim Ngân : ngẫu nhiên

PVP 20% - PVP 25%

Võ huân 1000 - Võ huân 2000

Bùa trang sức 1 ~ 3 - Soul thiên nhiên

⭐️Rương Thiên Ngân : ngẫu nhiên

PVP 25% - Bùa trang sức 1 ~ 3 - Soul thiên nhiên

 

 
1
Bạn cần hỗ trợ?