HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93

TĂNG SỨC MẠNH CHIẾN TRƯỜNG

Tăng Sức Mạnh Chiến Trường

Hướng Dẫn:

- Trong TLC sử dụng : !buff

- Ngẫu nhiên nhận 1 trong 9 hiệu ứng.

- Thời gian sử dụng : 20 phút.

- Nhận 1 hiệu ứng, tốn 500k gold.

- Sử dụng được cho nhiều lần

Lưu Ý: 

- Chỉ sử dụng được trong thế lực chiến.

- Ngoài ra còn các hoạt động pk khác.

- Bên ngoài map hoạt động ko sử dụng.

Hiệu Ừng Ngẫu Nhiên:

- Chỉ số : 10% công lực

- Chỉ số : 10% phòng thủ

- Chỉ số : 15% CLVC

- Chỉ số : 10% ULPT

- Chỉ số : 200 Sinh lực

- Chỉ số : 200 Nội lực

- Chỉ số : 2 Khí công

- Chỉ số : 10% né tránh

- Chỉ số : 10% chính xác
 

1
Bạn cần hỗ trợ?