HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93

TĂNG KINH NGHIỆM GIỜ VÀNG

KINH NGHIỆM GIỜ VÀNG

- Tất cả các ngày trong tuần

- Khung giờ : 2h, 6h, 10h, 14h, 18h, 22,

- Ngẫu nhiện : 25%, 40%, 60%, 80%, 100%

- Thời gian sử dụng : 2h

1
Bạn cần hỗ trợ?