HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93

SỰ KIỆN NĂM HỌC MỚI

Sự Kiện Năm Học Mới

 • Thời gian bắt đầu: 28/09/2022
 • Thời gian kết thúc: 04/10/2022

Thể Lệ Tham Gia:

 • Khi train nhặt hộp sự kiện
 • Mở ngẫu nhiên ra :   
 • Mua ở BTC :  giá 300.000 gold
 • Sau khi đủ 4 nguyên liệu chuột phải để sử dụng.

Phần Thưởng:

 •  Tăng 20% Gold - 20% Kinh nghiệm (4h)
 •  Tăng 20% Drop - 20% Kinh nghiệm (4h)
 •  Tăng 5% May mắn (5p)

Lưu Ý:

 • Sau khi kết thức sự kiện tất vật phẩm hết tác dụng.
 • Vật phẩm không khóa.
 • Bánh trung thu. đuốc cũng sẽ hết tác dụng.
1
Bạn cần hỗ trợ?