TT

Nhân Vật

Level

Võ Huấn

1
 TuHao 
 160 
 1,000,000,099 
2
 CungPK 
 170 
 999,850,100 
3
 Hanh 
 160 
 987,627,877 
4
 Thanh 
 180 
 987,515,756 
5
 Binh 
 160 
 987,504,689 
6
 Chii 
 41 
 987,504,422 
7
 Ninja 
 160 
 987,504,421 
8
 Xinzhao 
 160 
 987,504,421 
9
 Truc 
 60 
 888,739,099 
10
 Dzung 
 41 
 110,993,321