HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93

NHIỆM VỤ THĂNG CẤP BANG

Thăng cấp 2
enlightenedYêu cầu:

- Bang chủ phải có 5.000.000 gold và 100.000 điểm kỹ năng

enlightenedThực hiện:

- Đến gặp NPC "Cụ Phong Thiên Vương Phong Thanh Phiêu" tại Liễu Thiện Đề Đốc Phủ (Tà phái)

 - Hoặc "Thụ Giới Trưởng Lão Thượng Quan Huyền" tại Thần Võ Môn (Chính phái),

chọn "Môn phái thăng cấp" để bắt đầu thăng cấp.

Thăng cấp 3
 enlightenedYêu cầu: 

  + Bang hội đã thăng cấp 2.

  + Bang chủ phải có 10.000.000 gold và 400.000 điểm kỹ năng

enlightenedThực hiện: 

- Đến gặp NPC "Cụ Phong Thiên Vương Phong Thanh Phiêu" tại Liễu Thiện Đề Đốc Phủ (Tà phái)

 - Hoặc "Thụ Giới Trưởng Lão Thượng Quan Huyền" tại Thần Võ Môn (Chính phái),

chọn "Môn phái thăng cấp" để bắt đầu thăng cấp.


Thăng cấp 4: Vượt Sinh Tử Ải
enlightenedYêu cầu:

  + Bang hội đã thăng cấp 3.

  + Bang chủ phải có 20.000.000 gold và 700.000 điểm kỹ năng

enlightenedThực hiện:

+ Vào map Thị Trường Tiền Bạc gặp NPC  

"Ngân Hóa Thương Nhân Lí Thị" (chính phái) hoặc "Vương Thị" (tà phái)

+ Góc 5h để tiếp nhận nhiệm vụ.

  + Sau khi đến "Sinh Tử Ải" trước mặt bạn là 1 Thủy Tinh Cầu.

  + Bấm vào Thủy Tinh Cầu và chọn nhiệm vụ "Tìm kiếm thạch bản"

+ Sau khi đã nhận nhiệm vụ đánh quái vật tìm kiếm 20 viên "Phiến Đá"

  + Sau khi có đủ 20 viên  "Phiến Đá", tiếp theo là bạn phải tìm cho được thủy tinh cầu thật.

  + Chỉ có 3 thủy tinh cầu thật, giao lại 20  "Phiến Đá".

 

+ Sau khi tìm được thủy tinh cầu thật, các bạn giao lại 20 Phiến Đá và được di chuyển đến khu vực BOSS

+ Tiêu diệt BOSS để lấy nhiệm vụ giao cho NPC thăng cấp Bang Hội

enlightenedLưu ý: 

Trên đường làm nhiệm vụ nếu bang chủ bị chết thì các thành viên sẽ bị trở về nơi bắt dầu.

Có 30 phút để tìm 20 phiến đá, sau khi kết thúc mà chưa hoàn thành sẽ bị kích khỏi map

Phiến đã sau khi thoát khỏi "Sinh Tử Ải" sẽ biến mất.

 

1
Bạn cần hỗ trợ?