HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93

HIỆU ỨNG CƯỜNG HÓA

Nhằm tạo thêm sự cạnh tranh cho các bạn lên full set trang bị để tăng thêm thuộc tính riêng.

Dưới đây là bảng hiện thị chi tiết thuộc tính của từng level và cường hóa

 

Áo Choàng Bang:

 

Sét Trang Bị:

settrangbi

1
Bạn cần hỗ trợ?