HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93

GIỚI HẠN VÕ HUÂN MỖI NGÀY

GIỚI HẠN VÕ HUÂN MỖI NGÀY

Giới Hạn :

- Sử dụng Chí Tôn Phù 1 ngày = 4k

- Không sử dụng CTP = 2k

- Ăn thẻ Võ Huân hoặc pk sẽ tính giới hạn.

Ví Dụ :

- Giới hạn 3k2 ăn thẻ 1k VH = 4k max.

- Tức là thẻ võ huân chỉ +800 vì max ngày 4k

Lưu Ý:

- Võ huân tham gia hoạt động ko tính.

1
Bạn cần hỗ trợ?