HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93

ĐẬP TRỨNG KHỦNG LONG

Bắt Đầu Nhận Búa :

 • Thời gian bắt đầu: 00h00' - 18/10/2022
 • Thời gian kết thúc: 23h59' - 23/10/2022

Bắt Đầu Đập Trứng:

 • Thời gian bắt đầu: 18h00' - 19/10/2022
 • Thời gian kết thúc: 23h59' - 23/10/2022

Thể Lệ Tham Gia:

 • Khi nạp 50k sẽ nhận được 1 búa.
 • Ví dụ: 300k = 6 búa.
 • Tất cả vật phẩm nhận được là không khóa.
 • Thời hạn sử dụng là vĩnh viễn.
 • Sau khi kết thúc BÚA sẽ được xóa.
 • Online hay offlien đều nhận được phần thưởng

Phần Thưởng Giới Hạn

 • Khuyên Cửu Thiên : 6 chiếc
 • Khuyên Bàn Long : 10 chiếc
 • Long Châu: 100 viên
 • Tơ Nhện Vàng : 100 Tấm
 • Thúy Ngọc Kim Thạch : 100 cục
 • Phù 1~3 trang sức : 50 cái
 • Thẻ Võ Huân Boss 1k, 2k: 100 viên
 • Phần thưởng khác đẳng nhập để xem ở trang chủ.

Lưu Ý:

 • Sử dụng [email protected] để quay vật phẩm hiếm
 • Quay sơm tỷ lệ nhận vật phẩm hiếm cao.
 • Kim cang bảo hộp: mở ngẩu nhiên kim cang thạch cao cấp
 • Hàn ngọc bảo hộp: mở ngẫu nhiên hàn ngọc thạch cao cấp
1
Bạn cần hỗ trợ?