HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93

CÁCH SỠ HỮU THẦN THÚ

Trứng Thần Thú

1. Bán tại NPC - Em Họ Tiểu Hương

2. Bán tại cửa hàng trên trang chủ

3. Thu thập Trứng (Thần thú) vào hành trang.

Trứng (Thần thú) có thể cất vào kho riêng / túi nhân vật nhưng không thể cất vào kho chung / giao dịch / đăng ký đơn hàng.

Thức Tỉnh Thần Thú

Từ Trứng (Thần thú) để có được Thần Thú thì bạn cần phải thực hiện quá trình Thức Tỉnh Thần Thú:

 

- Để Thức Tỉnh Thần Thú, bạn cần chuẩn bị các vật phẩm gồm: 01 Trứng (Thần thú) và 01 Lồng ấp (Thần thú).

- Các bước thực hiện:

1. Bấm phải chuột vào Lồng ấp (Thần thú) trong túi nhân vật.

2. Chọn Đồng ý

- Sau khi hoàn tất 4 bước trên, Trứng sẽ được ấp và nở sau 3 ngày (72 giờ). Trứng đang ấp sẽ không thể quay về giai đoạn trước đó.

- Bạn có thể sử dụng Bộ ấp nở Thần thú (siêu tốc) để thức tỉnh thức thời đối với Thần thú đang ấp.

- Mỗi nhân vật chỉ ấp được 1 trứng trong cùng 1 thời điểm.

Thần Thú Thượng Cổ:

Thần Long

undefined hình 10

Phụng Hoàng

undefined hình 11

Thần Quy

undefined hình 13

Thần Lang

undefined hình 14

Linh Xà

undefined hình 15

Linh Miêu

undefined hình 16

Khác với thú cưng trước đây, Hiệp Khách có thể sở hữu không giới hạn số lượng Thần Thú.

Tuy nhiên, bạn chỉ được chọn duy nhất 1 Thân thú làm đồng hành trong chiến đấu.

 

1
Bạn cần hỗ trợ?