HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93


BẢNG XẾP HẠNG

Toàn bộ Đao Khách Kiếm Khách Thương Hào Cung Thủ Đại Phu Thích Khách Cầm Sư Quyền Sư
STT Tên nhân vật Thế lực Cấp Nghề Nghiệp Môn phái Võ huân
1 Wendy Tà phái 93 Đại Phu TaPhaiChiTonYG 110262
2 zZThaoNhiZz Tà phái 92 Đại Phu TaPhaiChiTonYG 14998
3 HabiBeo Tà phái 90 Đại Phu TaPhaiChiTonYG 18563
4 LastXmas Tà phái 90 Đại Phu TaPhaiChiTonYG 3618
5 zQuetDonMapz Chính phái 89 Đại Phu QuetDonMapVN 16685
6 BuffVuTo Tà phái 88 Đại Phu TaPhaiChiTonYG 112951
7 TieuSuMuoi Tà phái 84 Đại Phu HoaLongBangYG 27034
8 NgNgocAn Chính phái 83 Đại Phu HuynhDeClanVN 15403
9 DongTaTayDoc Tà phái 83 Đại Phu DragonBlackYG 13486
10 YenNhi Chính phái 83 Đại Phu HuynhDeClanVN 7042
STT SVIP Tài Khoản Member SVIP
STT Tên Nhân Vật Cấp Độ Thế Lực Nghề Nghiệp Môn phái Ngân Lượng
1 Queen 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 730,253,340
2 Natsu 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 417,059,687
3 DtJella3 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 404,976,325
4 Wendy 93 Tà phái Đại Phu TaPhaiChiTonYG 389,619,332
5 Mira 93 Tà phái Thích Khách HoaLongBangYG 372,840,032
6 Quii 93 Tà phái Quyền Sư TaPhaiChiTonYG 355,759,481
7 DaoHoang 91 Tà phái Đao Khách TaPhaiChiTonYG 343,461,288
8 Jella 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 327,806,329
9 PhuongCuuThien 92 Tà phái Kiếm Khách TaPhaiChiTonYG 263,552,353
10 BBSIX 93 Tà phái Cung Thủ TaPhaiChiTonYG 260,401,486
STT Bang Chủ Bang Hội Thành Viên Cấp Độ Điểm
1 dpdp AmazonCLBVN 10 7 0
2 HongTuyet ChienThanVN 4 7 0
3 NamTuoc DragonBlackYG 10 7 0
4 YenNguyetDao FamyliYG 15 7 0
5 CayDaoTaoDau GiangHoHem 3 7 0
6 Mira HoaLongBangYG 15 7 0
7 PettyBoy HuynhDeClanVN 8 7 0
8 Yorn LangTieuCungVN 10 7 0
9 NgocNu MacGiaYG 2 7 0
10 TruongVoKy MinhGiaoVN 1 7 0
11 ThienTaThan NgoaiVucTaToc 2 7 0
12 zQuetDonMapz QuetDonMapVN 1 7 0
13 Hihi RoyalKingVN 45 7 0
14 PhuongCuuThien TaPhaiChiTonYG 56 7 0
15 TranViet TeamFullNgocYG 24 7 0
16 Isss ThienDiaHoiVN 9 7 0
17 vCatss vCat 3 7 0
1
Bạn cần hỗ trợ?