HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93


BẢNG XẾP HẠNG

Toàn bộ Đao Khách Kiếm Khách Thương Hào Cung Thủ Đại Phu Thích Khách Cầm Sư Quyền Sư
STT Tên nhân vật Thế lực Cấp Nghề Nghiệp Môn phái Võ huân
1 BBSIX Tà phái 93 Cung Thủ TaPhaiChiTonYG 118075
2 1Dem4Nhay Tà phái 93 Cung Thủ TaPhaiChiTonYG 302103
3 Shelby Tà phái 92 Cung Thủ TaPhaiChiTonYG 212365
4 KingHenry Chính phái 91 Cung Thủ RoyalKingVN 122998
5 Yorn Chính phái 91 Cung Thủ RoyalKingVN 51114
6 NamDeBatCai Tà phái 82 Cung Thủ DragonBlackYG 18572
7 HanLap Tà phái 79 Cung Thủ TaPhaiChiTonYG 144979
8 YeuVoNhat Chính phái 79 Cung Thủ RoyalKingVN 460720
9 PhanTom Chính phái 78 Cung Thủ RoyalKingVN 203192
10 HaLieuDieu Tà phái 77 Cung Thủ 4607
STT SVIP Tài Khoản Member SVIP
STT Tên Nhân Vật Cấp Độ Thế Lực Nghề Nghiệp Môn phái Ngân Lượng
1 Queen 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 731,949,033
2 Natsu 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 418,755,380
3 DtJella3 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 406,672,018
4 Wendy 93 Tà phái Đại Phu TaPhaiChiTonYG 391,370,622
5 Mira 93 Tà phái Thích Khách HoaLongBangYG 374,535,725
6 Quii 93 Tà phái Quyền Sư TaPhaiChiTonYG 358,587,137
7 DaoHoang 91 Tà phái Đao Khách TaPhaiChiTonYG 344,810,589
8 Jella 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 329,220,564
9 PhuongCuuThien 92 Tà phái Kiếm Khách TaPhaiChiTonYG 264,956,453
10 BBSIX 93 Tà phái Cung Thủ TaPhaiChiTonYG 262,381,539
STT Bang Chủ Bang Hội Thành Viên Cấp Độ Điểm
1 dpdp AmazonCLBVN 10 7 0
2 HongTuyet ChienThanVN 4 7 0
3 NamTuoc DragonBlackYG 10 7 0
4 YenNguyetDao FamyliYG 15 7 0
5 CayDaoTaoDau GiangHoHem 3 7 0
6 Mira HoaLongBangYG 15 7 0
7 PettyBoy HuynhDeClanVN 8 7 0
8 Yorn LangTieuCungVN 10 7 0
9 NgocNu MacGiaYG 2 7 0
10 TruongVoKy MinhGiaoVN 1 7 0
11 ThienTaThan NgoaiVucTaToc 2 7 0
12 zQuetDonMapz QuetDonMapVN 1 7 0
13 Hihi RoyalKingVN 45 7 0
14 PhuongCuuThien TaPhaiChiTonYG 56 7 0
15 TranViet TeamFullNgocYG 24 7 0
16 Isss ThienDiaHoiVN 9 7 0
17 vCatss vCat 3 7 0
1
Bạn cần hỗ trợ?