HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93


BẢNG XẾP HẠNG

Toàn bộ Đao Khách Kiếm Khách Thương Hào Cung Thủ Đại Phu Thích Khách Cầm Sư Quyền Sư
STT Tên nhân vật Thế lực Cấp Nghề Nghiệp Môn phái Võ huân
1 zZRinKyZz Tà phái 88 Thương Khách TaPhaiChiTonYG 123581
2 Erza Tà phái 84 Thương Khách HoaLongBangYG 22033
3 iBaVuongThuong Tà phái 77 Thương Khách 4190
4 Solar Chính phái 73 Thương Khách RoyalKingVN 186682
5 LyManSau Tà phái 72 Thương Khách 62895
6 MaThuong Tà phái 70 Thương Khách FamyliYG 82373
7 HiDear Chính phái 69 Thương Khách RoyalKingYG 4620
8 NhatKich Chính phái 68 Thương Khách 2124
9 MaThan Tà phái 67 Thương Khách 5760
10 MocLan Chính phái 67 Thương Khách RoyalKingVN 7773
STT SVIP Tài Khoản Member SVIP
STT Tên Nhân Vật Cấp Độ Thế Lực Nghề Nghiệp Môn phái Ngân Lượng
1 Queen 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 730,544,676
2 Natsu 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 417,351,023
3 DtJella3 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 405,267,661
4 Wendy 93 Tà phái Đại Phu TaPhaiChiTonYG 389,920,220
5 Mira 93 Tà phái Thích Khách HoaLongBangYG 373,131,368
6 Quii 93 Tà phái Quyền Sư TaPhaiChiTonYG 356,245,439
7 DaoHoang 91 Tà phái Đao Khách TaPhaiChiTonYG 343,530,258
8 Jella 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 328,049,308
9 PhuongCuuThien 92 Tà phái Kiếm Khách TaPhaiChiTonYG 263,800,033
10 BBSIX 93 Tà phái Cung Thủ TaPhaiChiTonYG 260,741,776
STT Bang Chủ Bang Hội Thành Viên Cấp Độ Điểm
1 dpdp AmazonCLBVN 10 7 0
2 HongTuyet ChienThanVN 4 7 0
3 NamTuoc DragonBlackYG 10 7 0
4 YenNguyetDao FamyliYG 15 7 0
5 CayDaoTaoDau GiangHoHem 3 7 0
6 Mira HoaLongBangYG 15 7 0
7 PettyBoy HuynhDeClanVN 8 7 0
8 Yorn LangTieuCungVN 10 7 0
9 NgocNu MacGiaYG 2 7 0
10 TruongVoKy MinhGiaoVN 1 7 0
11 ThienTaThan NgoaiVucTaToc 2 7 0
12 zQuetDonMapz QuetDonMapVN 1 7 0
13 Hihi RoyalKingVN 45 7 0
14 PhuongCuuThien TaPhaiChiTonYG 56 7 0
15 TranViet TeamFullNgocYG 24 7 0
16 Isss ThienDiaHoiVN 9 7 0
17 vCatss vCat 3 7 0
1
Bạn cần hỗ trợ?