HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93


BẢNG XẾP HẠNG

Toàn bộ Đao Khách Kiếm Khách Thương Hào Cung Thủ Đại Phu Thích Khách Cầm Sư Quyền Sư
STT Tên nhân vật Thế lực Cấp Nghề Nghiệp Môn phái Võ huân
1 PhuongCuuThien Tà phái 92 Kiếm Khách TaPhaiChiTonYG 288936
2 DoanCongTu Tà phái 91 Kiếm Khách TaPhaiChiTonYG 200418
3 PettyBoy Chính phái 85 Kiếm Khách HuynhDeClanVN 61310
4 Kiss Tà phái 83 Kiếm Khách HoaLongBangYG 19854
5 WindySW Chính phái 79 Kiếm Khách RoyalKingVN 336532
6 TMKiemSi Tà phái 79 Kiếm Khách TaPhaiChiTonYG 31076
7 iKiemHoang1 Tà phái 77 Kiếm Khách 4439
8 iKiemHoang3 Tà phái 77 Kiếm Khách 4290
9 Killua Tà phái 77 Kiếm Khách TaPhaiChiTonYG 105999
10 HanThienTon Tà phái 76 Kiếm Khách TaPhaiChiTonYG 15920
STT SVIP Tài Khoản Member SVIP
STT Tên Nhân Vật Cấp Độ Thế Lực Nghề Nghiệp Môn phái Ngân Lượng
1 Queen 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 732,173,894
2 Natsu 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 418,980,241
3 DtJella3 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 406,896,879
4 Wendy 93 Tà phái Đại Phu TaPhaiChiTonYG 391,602,856
5 Mira 93 Tà phái Thích Khách HoaLongBangYG 374,760,586
6 Quii 93 Tà phái Quyền Sư TaPhaiChiTonYG 358,962,211
7 DaoHoang 91 Tà phái Đao Khách TaPhaiChiTonYG 345,029,861
8 Jella 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 329,408,101
9 PhuongCuuThien 92 Tà phái Kiếm Khách TaPhaiChiTonYG 265,132,485
10 BBSIX 93 Tà phái Cung Thủ TaPhaiChiTonYG 262,644,182
STT Bang Chủ Bang Hội Thành Viên Cấp Độ Điểm
1 dpdp AmazonCLBVN 10 7 0
2 HongTuyet ChienThanVN 4 7 0
3 NamTuoc DragonBlackYG 10 7 0
4 YenNguyetDao FamyliYG 15 7 0
5 CayDaoTaoDau GiangHoHem 3 7 0
6 Mira HoaLongBangYG 15 7 0
7 PettyBoy HuynhDeClanVN 8 7 0
8 Yorn LangTieuCungVN 10 7 0
9 NgocNu MacGiaYG 2 7 0
10 TruongVoKy MinhGiaoVN 1 7 0
11 ThienTaThan NgoaiVucTaToc 2 7 0
12 zQuetDonMapz QuetDonMapVN 1 7 0
13 Hihi RoyalKingVN 45 7 0
14 PhuongCuuThien TaPhaiChiTonYG 56 7 0
15 TranViet TeamFullNgocYG 24 7 0
16 Isss ThienDiaHoiVN 9 7 0
17 vCatss vCat 3 7 0
1
Bạn cần hỗ trợ?