HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93


BẢNG XẾP HẠNG

Toàn bộ Đao Khách Kiếm Khách Thương Hào Cung Thủ Đại Phu Thích Khách Cầm Sư Quyền Sư
STT Tên nhân vật Thế lực Cấp Nghề Nghiệp Môn phái Võ huân
1 Quii Tà phái 93 Quyền Sư TaPhaiChiTonYG 56273
2 LeeSin Tà phái 92 Quyền Sư TaPhaiChiTonYG 635980
3 Angel Chính phái 64 Quyền Sư RoyalKingVN 57086
4 BOPVUEMDI Chính phái 62 Quyền Sư RoyalKingVN 3900
5 O0O0O0O Chính phái 61 Quyền Sư RoyalKingVN 24150
6 Quyen2 Tà phái 60 Quyền Sư 100
7 Quyen1 Tà phái 60 Quyền Sư 100
8 Quyen3 Tà phái 60 Quyền Sư 100
9 OnePunch Tà phái 59 Quyền Sư 5630
10 OnePowOneKill Tà phái 56 Quyền Sư 15199
STT SVIP Tài Khoản Member SVIP
STT Tên Nhân Vật Cấp Độ Thế Lực Nghề Nghiệp Môn phái Ngân Lượng
1 Queen 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 732,543,310
2 Natsu 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 419,349,657
3 DtJella3 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 407,266,295
4 Wendy 93 Tà phái Đại Phu TaPhaiChiTonYG 391,983,880
5 Mira 93 Tà phái Thích Khách HoaLongBangYG 375,129,514
6 Quii 93 Tà phái Quyền Sư TaPhaiChiTonYG 359,578,409
7 DaoHoang 91 Tà phái Đao Khách TaPhaiChiTonYG 345,376,517
8 Jella 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 329,716,200
9 PhuongCuuThien 92 Tà phái Kiếm Khách TaPhaiChiTonYG 265,432,550
10 BBSIX 93 Tà phái Cung Thủ TaPhaiChiTonYG 263,075,672
STT Bang Chủ Bang Hội Thành Viên Cấp Độ Điểm
1 dpdp AmazonCLBVN 10 7 0
2 HongTuyet ChienThanVN 4 7 0
3 NamTuoc DragonBlackYG 10 7 0
4 YenNguyetDao FamyliYG 15 7 0
5 CayDaoTaoDau GiangHoHem 3 7 0
6 Mira HoaLongBangYG 15 7 0
7 PettyBoy HuynhDeClanVN 8 7 0
8 Yorn LangTieuCungVN 10 7 0
9 NgocNu MacGiaYG 2 7 0
10 TruongVoKy MinhGiaoVN 1 7 0
11 ThienTaThan NgoaiVucTaToc 2 7 0
12 zQuetDonMapz QuetDonMapVN 1 7 0
13 Hihi RoyalKingVN 45 7 0
14 PhuongCuuThien TaPhaiChiTonYG 56 7 0
15 TranViet TeamFullNgocYG 24 7 0
16 Isss ThienDiaHoiVN 9 7 0
17 vCatss vCat 3 7 0
1
Bạn cần hỗ trợ?