HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93


BẢNG XẾP HẠNG

Toàn bộ Đao Khách Kiếm Khách Thương Hào Cung Thủ Đại Phu Thích Khách Cầm Sư Quyền Sư
STT Tên nhân vật Thế lực Cấp Nghề Nghiệp Môn phái Võ huân
1 Cheo Tà phái 93 Đao Khách TaPhaiChiTonYG 1154
2 Mira Tà phái 93 Thích Khách HoaLongBangYG 106109
3 Natsu Tà phái 93 Đao Khách HoaLongBangYG 15661
4 Wendy Tà phái 93 Đại Phu TaPhaiChiTonYG 110262
5 BBSIX Tà phái 93 Cung Thủ TaPhaiChiTonYG 118075
6 Jella Tà phái 93 Đao Khách HoaLongBangYG 15592
7 Queen Tà phái 93 Đao Khách HoaLongBangYG 15746
8 MaNuTocHong Tà phái 93 Đao Khách TaPhaiChiTonYG 50273
9 1Dem4Nhay Tà phái 93 Cung Thủ TaPhaiChiTonYG 302103
10 DtJella3 Tà phái 93 Đao Khách HoaLongBangYG 4200
STT SVIP Tài Khoản Member SVIP
STT Tên Nhân Vật Cấp Độ Thế Lực Nghề Nghiệp Môn phái Ngân Lượng
1 Queen 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 729,938,092
2 Natsu 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 416,743,951
3 DtJella3 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 404,660,589
4 Wendy 93 Tà phái Đại Phu TaPhaiChiTonYG 389,293,244
5 Mira 93 Tà phái Thích Khách HoaLongBangYG 372,524,296
6 Quii 93 Tà phái Quyền Sư TaPhaiChiTonYG 355,232,823
7 DaoHoang 91 Tà phái Đao Khách TaPhaiChiTonYG 343,383,027
8 Jella 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 327,543,000
9 PhuongCuuThien 92 Tà phái Kiếm Khách TaPhaiChiTonYG 263,330,774
10 BBSIX 93 Tà phái Cung Thủ TaPhaiChiTonYG 260,032,696
STT Bang Chủ Bang Hội Thành Viên Cấp Độ Điểm
1 dpdp AmazonCLBVN 10 7 0
2 HongTuyet ChienThanVN 4 7 0
3 NamTuoc DragonBlackYG 10 7 0
4 YenNguyetDao FamyliYG 15 7 0
5 CayDaoTaoDau GiangHoHem 3 7 0
6 Mira HoaLongBangYG 15 7 0
7 PettyBoy HuynhDeClanVN 8 7 0
8 Yorn LangTieuCungVN 10 7 0
9 NgocNu MacGiaYG 2 7 0
10 TruongVoKy MinhGiaoVN 1 7 0
11 ThienTaThan NgoaiVucTaToc 2 7 0
12 zQuetDonMapz QuetDonMapVN 1 7 0
13 Hihi RoyalKingVN 45 7 0
14 PhuongCuuThien TaPhaiChiTonYG 56 7 0
15 TranViet TeamFullNgocYG 24 7 0
16 Isss ThienDiaHoiVN 9 7 0
17 vCatss vCat 3 7 0
STT Tên Nhân vật Bang Hội Level Giết Chết
1 ThienTaThan NgoaiVucTaToc 80 1 0
2 DoanCongTu TaPhaiChiTonYG 89 1 0
  • 1
1
Bạn cần hỗ trợ?