HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93


BẢNG XẾP HẠNG

Toàn bộ Đao Khách Kiếm Khách Thương Hào Cung Thủ Đại Phu Thích Khách Cầm Sư Quyền Sư
STT Tên nhân vật Thế lực Cấp Nghề Nghiệp Môn phái Võ huân
71 DrBeo Chính phái 81 Đại Phu LangTieuCungVN 12293
72 DtQueen3 Tà phái 80 Đao Khách HoaLongBangYG 100
73 LastOne Tà phái 80 Đao Khách 7291
74 MaNuKoDau Tà phái 80 Đao Khách 4289
75 HoaLuuTinh Tà phái 80 Đại Phu TaPhaiChiTonYG 23940
76 [ADMIN] Chính phái 80 Đao Khách 59844
77 HanLap Tà phái 79 Cung Thủ TaPhaiChiTonYG 144979
78 WindySW Chính phái 79 Kiếm Khách RoyalKingVN 336532
79 YeuVoNhat Chính phái 79 Cung Thủ RoyalKingVN 460720
80 TMKiemSi Tà phái 79 Kiếm Khách TaPhaiChiTonYG 31076
STT SVIP Tài Khoản Member SVIP
STT Tên Nhân Vật Cấp Độ Thế Lực Nghề Nghiệp Môn phái Ngân Lượng
1 Queen 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 729,999,580
2 Natsu 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 416,805,927
3 DtJella3 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 404,722,565
4 Wendy 93 Tà phái Đại Phu TaPhaiChiTonYG 389,357,252
5 Mira 93 Tà phái Thích Khách HoaLongBangYG 372,586,272
6 Quii 93 Tà phái Quyền Sư TaPhaiChiTonYG 355,336,201
7 DaoHoang 91 Tà phái Đao Khách TaPhaiChiTonYG 343,398,018
8 Jella 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 327,594,689
9 PhuongCuuThien 92 Tà phái Kiếm Khách TaPhaiChiTonYG 263,376,896
10 BBSIX 93 Tà phái Cung Thủ TaPhaiChiTonYG 260,105,086
STT Bang Chủ Bang Hội Thành Viên Cấp Độ Điểm
1 dpdp AmazonCLBVN 10 7 0
2 HongTuyet ChienThanVN 4 7 0
3 NamTuoc DragonBlackYG 10 7 0
4 YenNguyetDao FamyliYG 15 7 0
5 CayDaoTaoDau GiangHoHem 3 7 0
6 Mira HoaLongBangYG 15 7 0
7 PettyBoy HuynhDeClanVN 8 7 0
8 Yorn LangTieuCungVN 10 7 0
9 NgocNu MacGiaYG 2 7 0
10 TruongVoKy MinhGiaoVN 1 7 0
11 ThienTaThan NgoaiVucTaToc 2 7 0
12 zQuetDonMapz QuetDonMapVN 1 7 0
13 Hihi RoyalKingVN 45 7 0
14 PhuongCuuThien TaPhaiChiTonYG 56 7 0
15 TranViet TeamFullNgocYG 24 7 0
16 Isss ThienDiaHoiVN 9 7 0
17 vCatss vCat 3 7 0
1
Bạn cần hỗ trợ?