HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93


BẢNG XẾP HẠNG

Toàn bộ Đao Khách Kiếm Khách Thương Hào Cung Thủ Đại Phu Thích Khách Cầm Sư Quyền Sư
STT Tên nhân vật Thế lực Cấp Nghề Nghiệp Môn phái Võ huân
41 HallowThanh Tà phái 88 Thích Khách TaPhaiChiTonYG 113726
42 02BongHong Tà phái 88 Đao Khách TaPhaiChiTonYG 100856
43 ThienTaThan Chính phái 86 Thích Khách NgoaiVucTaToc 68612
44 ThanhLong Tà phái 85 Đao Khách TaPhaiChiTonYG 27793
45 PettyBoy Chính phái 85 Kiếm Khách HuynhDeClanVN 61310
46 HoangAnhGiaLai Tà phái 85 Đao Khách DragonBlackYG 17260
47 Erza Tà phái 84 Thương Khách HoaLongBangYG 22033
48 DtNatsu3 Tà phái 84 Đao Khách HoaLongBangYG 100
49 DTQueen Tà phái 84 Đao Khách HoaLongBangYG 100
50 DTQueen2 Tà phái 84 Đao Khách HoaLongBangYG 100
STT SVIP Tài Khoản Member SVIP
STT Tên Nhân Vật Cấp Độ Thế Lực Nghề Nghiệp Môn phái Ngân Lượng
1 Queen 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 731,949,033
2 Natsu 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 418,755,380
3 DtJella3 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 406,672,018
4 Wendy 93 Tà phái Đại Phu TaPhaiChiTonYG 391,370,622
5 Mira 93 Tà phái Thích Khách HoaLongBangYG 374,535,725
6 Quii 93 Tà phái Quyền Sư TaPhaiChiTonYG 358,587,137
7 DaoHoang 91 Tà phái Đao Khách TaPhaiChiTonYG 344,810,589
8 Jella 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 329,220,564
9 PhuongCuuThien 92 Tà phái Kiếm Khách TaPhaiChiTonYG 264,956,453
10 BBSIX 93 Tà phái Cung Thủ TaPhaiChiTonYG 262,381,539
STT Bang Chủ Bang Hội Thành Viên Cấp Độ Điểm
1 dpdp AmazonCLBVN 10 7 0
2 HongTuyet ChienThanVN 4 7 0
3 NamTuoc DragonBlackYG 10 7 0
4 YenNguyetDao FamyliYG 15 7 0
5 CayDaoTaoDau GiangHoHem 3 7 0
6 Mira HoaLongBangYG 15 7 0
7 PettyBoy HuynhDeClanVN 8 7 0
8 Yorn LangTieuCungVN 10 7 0
9 NgocNu MacGiaYG 2 7 0
10 TruongVoKy MinhGiaoVN 1 7 0
11 ThienTaThan NgoaiVucTaToc 2 7 0
12 zQuetDonMapz QuetDonMapVN 1 7 0
13 Hihi RoyalKingVN 45 7 0
14 PhuongCuuThien TaPhaiChiTonYG 56 7 0
15 TranViet TeamFullNgocYG 24 7 0
16 Isss ThienDiaHoiVN 9 7 0
17 vCatss vCat 3 7 0
1
Bạn cần hỗ trợ?