HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93


BẢNG XẾP HẠNG

Toàn bộ Đao Khách Kiếm Khách Thương Hào Cung Thủ Đại Phu Thích Khách Cầm Sư Quyền Sư
STT Tên nhân vật Thế lực Cấp Nghề Nghiệp Môn phái Võ huân
31 MrsNhi Tà phái 90 Đao Khách TaPhaiChiTonYG 4991
32 LastXmas Tà phái 90 Đại Phu TaPhaiChiTonYG 3618
33 zQuetDonMapz Chính phái 89 Đại Phu QuetDonMapVN 16685
34 hero Tà phái 89 Đao Khách TaPhaiChiTonYG 17124
35 zNguyetHonDaoz Tà phái 89 Đao Khách TaPhaiChiTonYG 4774
36 cheo1 Tà phái 89 Đao Khách TaPhaiChiTonYG 15246
37 cheo3 Tà phái 89 Đao Khách TaPhaiChiTonYG 15133
38 zZRinKyZz Tà phái 88 Thương Khách TaPhaiChiTonYG 123581
39 BuffVuTo Tà phái 88 Đại Phu TaPhaiChiTonYG 112951
40 NhatMinh Tà phái 88 Đao Khách 21582
STT SVIP Tài Khoản Member SVIP
STT Tên Nhân Vật Cấp Độ Thế Lực Nghề Nghiệp Môn phái Ngân Lượng
1 Queen 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 730,544,676
2 Natsu 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 417,351,023
3 DtJella3 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 405,267,661
4 Wendy 93 Tà phái Đại Phu TaPhaiChiTonYG 389,920,220
5 Mira 93 Tà phái Thích Khách HoaLongBangYG 373,131,368
6 Quii 93 Tà phái Quyền Sư TaPhaiChiTonYG 356,245,439
7 DaoHoang 91 Tà phái Đao Khách TaPhaiChiTonYG 343,530,258
8 Jella 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 328,049,308
9 PhuongCuuThien 92 Tà phái Kiếm Khách TaPhaiChiTonYG 263,785,576
10 BBSIX 93 Tà phái Cung Thủ TaPhaiChiTonYG 260,741,776
STT Bang Chủ Bang Hội Thành Viên Cấp Độ Điểm
1 dpdp AmazonCLBVN 10 7 0
2 HongTuyet ChienThanVN 4 7 0
3 NamTuoc DragonBlackYG 10 7 0
4 YenNguyetDao FamyliYG 15 7 0
5 CayDaoTaoDau GiangHoHem 3 7 0
6 Mira HoaLongBangYG 15 7 0
7 PettyBoy HuynhDeClanVN 8 7 0
8 Yorn LangTieuCungVN 10 7 0
9 NgocNu MacGiaYG 2 7 0
10 TruongVoKy MinhGiaoVN 1 7 0
11 ThienTaThan NgoaiVucTaToc 2 7 0
12 zQuetDonMapz QuetDonMapVN 1 7 0
13 Hihi RoyalKingVN 45 7 0
14 PhuongCuuThien TaPhaiChiTonYG 56 7 0
15 TranViet TeamFullNgocYG 24 7 0
16 Isss ThienDiaHoiVN 9 7 0
17 vCatss vCat 3 7 0
1
Bạn cần hỗ trợ?