HẠNG NHÂN VẬT CẤP ĐỘ
1 Cheo 93
2 Mira 93
3 Natsu 93
4 Wendy 93
5 BBSIX 93


BẢNG XẾP HẠNG

Toàn bộ Đao Khách Kiếm Khách Thương Hào Cung Thủ Đại Phu Thích Khách Cầm Sư Quyền Sư
STT Tên nhân vật Thế lực Cấp Nghề Nghiệp Môn phái Võ huân
11 Quii Tà phái 93 Quyền Sư TaPhaiChiTonYG 56273
12 zZThaoNhiZz Tà phái 92 Đại Phu TaPhaiChiTonYG 14998
13 saucodoc Tà phái 92 Đao Khách TaPhaiChiTonYG 31583
14 LeeSin Tà phái 92 Quyền Sư TaPhaiChiTonYG 635980
15 DocTon Tà phái 92 Đao Khách TaPhaiChiTonYG 33918
16 zHanNguyetDaoz Tà phái 92 Đao Khách TaPhaiChiTonYG 10507
17 Chi13 Tà phái 92 Đao Khách TaPhaiChiTonYG 15542
18 PhuongCuuThien Tà phái 92 Kiếm Khách TaPhaiChiTonYG 288936
19 zOneHitz Tà phái 92 Thích Khách TaPhaiChiTonYG 604525
20 Shelby Tà phái 92 Cung Thủ TaPhaiChiTonYG 212365
STT SVIP Tài Khoản Member SVIP
STT Tên Nhân Vật Cấp Độ Thế Lực Nghề Nghiệp Môn phái Ngân Lượng
1 Queen 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 730,818,444
2 Natsu 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 417,624,791
3 DtJella3 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 405,541,429
4 Wendy 93 Tà phái Đại Phu TaPhaiChiTonYG 390,202,964
5 Mira 93 Tà phái Thích Khách HoaLongBangYG 373,405,136
6 Quii 93 Tà phái Quyền Sư TaPhaiChiTonYG 356,702,093
7 DaoHoang 91 Tà phái Đao Khách TaPhaiChiTonYG 343,715,333
8 Jella 93 Tà phái Đao Khách HoaLongBangYG 328,277,635
9 PhuongCuuThien 92 Tà phái Kiếm Khách TaPhaiChiTonYG 263,991,641
10 BBSIX 93 Tà phái Cung Thủ TaPhaiChiTonYG 261,061,546
STT Bang Chủ Bang Hội Thành Viên Cấp Độ Điểm
1 dpdp AmazonCLBVN 10 7 0
2 HongTuyet ChienThanVN 4 7 0
3 NamTuoc DragonBlackYG 10 7 0
4 YenNguyetDao FamyliYG 15 7 0
5 CayDaoTaoDau GiangHoHem 3 7 0
6 Mira HoaLongBangYG 15 7 0
7 PettyBoy HuynhDeClanVN 8 7 0
8 Yorn LangTieuCungVN 10 7 0
9 NgocNu MacGiaYG 2 7 0
10 TruongVoKy MinhGiaoVN 1 7 0
11 ThienTaThan NgoaiVucTaToc 2 7 0
12 zQuetDonMapz QuetDonMapVN 1 7 0
13 Hihi RoyalKingVN 45 7 0
14 PhuongCuuThien TaPhaiChiTonYG 56 7 0
15 TranViet TeamFullNgocYG 24 7 0
16 Isss ThienDiaHoiVN 9 7 0
17 vCatss vCat 3 7 0
1
Bạn cần hỗ trợ?